Home » Məqsədimiz

Məqsədimiz

 • Peşəkar müəllim qrupu və zəngin təhsil proqramı ilə uşaqların özlərini xoşbəxt hiss edəcəkləri mühit yaratmaq
 • Uşağın yaşına uyğun formada proqramların tərtibi, uyğun tədris materialları ilə bacarıqlar inkişaf etdirmək
 • Dostluq, mərhəmət,böyüklərə hörmət kimi hissləri aşılayacaq, xarakterin formalaşmasına dəstək məqsədlı dram dərnəklərinin təşkili
 • Oxu, yazı savadı və riyazi bacarıqlar,oyun vasitəsi ilə fənlərarası təlimin təşkili
 • Uşağın inkişaf edə biləcəyi formada (mahnılar, hekayələr, aktivitilər yolu ilə) öyrənməyin yollarını aşılamaq
 • Uşaqlarda sərbəst fikir ifadəetmə, dinləmə bacarıqlarının inkişafı, kəşfetməyə və araşdırmağa həvəs yaratmaq
 • Təsviri incəsənət, musiqi, rəqs, gimnastika, kitabxanada oxu və fiziki tərbiyə fənlərinin mütəxəssislər tərəfindən tədrisi
 • Dil bacarıqlarının inkişaf etdirilməsi
 • Profisional  ingilis dili müəllimi dəstəyi
 • 5 yaşlılar üzrə proqramın sonunda uşaqların 1-ci sinfin ingilis dili standartına əsasən tələb olunan ingilis dili bacarıqlarının olacağına zəmanət
 • Dünya məktəbinin I sinif ingilis dili bölümünə asanlıqla qəbul edilmə zəmanəti
 • Şagirdlərdə vətənpərvərlik, dostluq, sevgi hisslərinin inkişafı, milli dəyərlərin qorunması məqsədilə dram dərnəklərində iştiraklarının təminatı
?
?
?
Invalid username, no pictures, or instagram servers not found
Invalid username, no pictures, or instagram servers not found
Twitter
Dunyaschool on Twitter
Latest Tweet: International Education Forum 2019 Opening minds... Going Global... Beynəlxalq Təhsil Forumu 2019 Açıq düşüncə...… https://t.co/AyAjzfFwlf
41 people follow Dunyaschool
?